Krynicka Organizacja Turystyczna

Stowarzyszenie Krynicka Organizacja Turystyczna

ul. Zdrojowa 15, 33-380 Krynica-Zdrój   NIP: 734 29 24 805

www.krynica.org.pl     biuro@krynica.org.pl

BS Krynica-Zdrój 38 8802 0002 2001 0007 8546 0001

Statut-KOT-26.10.2020

 

Stowarzyszenie zrzesza branżę turystyczną z sądecczyzny i działa nieprzerwanie od 2002 roku.
Od 2011 roku siedzibę swoją ma w budynku informacji turystycznej na przeciw poczty.

Będąc członkiem KOT uzyskuje się następujące korzyści:

– własny wpis na stronie www.krynica.org.pl

– bieżące informacje o imprezach, szkoleniach i wszelkich ważnych wydarzeniach związanych z naszą branżą poprzez stały emailing

– prezentowanie swoich materiałów promocyjnych na targach turystycznych

– udział w bezpłatnych szkoleniach w Krynicy-Zdroju

– możliwość odpłatnego umieszczania swoich reklam na publikacjach wydawanych przez KOTa (mapki, foldery)

– konsultacje BHP, PPOZ, HACCAP z jednym z naszych członków stowarzyszenia

– możliwość ubezpieczenia grupowego pracowników i ich rodzin
Kontakt w sprawie ubezpieczenia: Jacek Filipowicz 501 518 897

 

Zarząd Krynickiej Organizacji Turystycznej:

Prezes          Bogdan Kałucki
Vice prezes   Agnieszka Chabior
Vice prezes   Jakub Laurosiewicz
Skarbnik        Danuta Sobesto
Sekretarz       Bernadeta Zygmunt

kierownik biura KOT   Daniel Lisak