Ubezpieczenie grupowe UNIQA

Program ubezpieczenia grupowego dla pracowników, współmałżonków lub partnerów oraz dorosłych dzieci
członków STOWARZYSZENIA KRYNICKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Kontakt: Jacek Filipowicz  501 518 897
Uniqa-2024

Wybrane warunki ubezpieczenia:
• do ubezpieczenia może przystąpić osoba fizyczna, która w dniu przystąpienia ukończyła 16. rok życia i nie ukończyła 69. roku życia
• do ubezpieczenia może przystąpić współmałżonek, partner oraz pełnoletnie dziecko
• ochrona obowiązuje na całym świecie, z wyjątkiem:
– pobytu na OIOM – na terenie Polski lub jakiegokolwiek kraju Unii Europejskiej
– sanatorium – na terenie Polski
• w ramach składki opłacanej przez ubezpieczonego głównego, ochroną objęty jest również jego partner (zgon, zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważne zachorowanie)
• dziecko – dziecko własne lub przysposobione ubezpieczonego, które w chwili zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego nie ukończyło 25 roku życia
• ochrona z tytułu umowy ubezpieczenia wygasa w rocznicę polisy po ukończeniu przez ubezpieczonego 75 roku życia
• programem kontynuacji ubezpieczenia objęty może zostać pracownik, współmałżonek, partner lub dorosłe dziecko, o ile byli objęci ubezpieczeniem grupowym przez minimum 3 miesiące (możliwość zaliczenia stażu u poprzedniego ubezpieczyciela)

Pobyt w szpitalu ubezpieczonego – trwający nieprzerwanie co najmniej:
a) 1 dzień w przypadku pobytu w szpitalu wyłącznie w celu leczenia doznanych obrażeń ciała,
b) 1 dzień w przypadku pobytu w szpitalu w celu leczenia choroby, pobytu związanego z zawałem serca, udarem mózgu lub ciążą, powikłaniami poporodowymi, wyłączając pobyt w szpitalu w związku z porodem fizjologicznym, licząc od dnia porodu, wyłączając pobyt w szpitalu w związku z porodem fizjologicznym.

AXA2
AXA3
 UNIQA Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Powyższy pakiet podstawowy ubezpieczenia w kwocie 60zł można dobrowolnie rozszerzyć o dodatkowe pakiety m.in.: pakiet zdrowie dziecka, pakiet wypadkowy, pakiet moje życie i zdrowie, pakiet medycyna bez granic, pakiet medipomoc, pakiet opieka24, pakiet telekonsultacje medyczne, pakiet badania profilaktyczne, pakiet pomoc na raka.

Poznaj szczegóły pakietów

Pobierz deklarację uczestnictwa

Masz pytania?  Zadzwoń:  Jacek Filipowicz  501 518 897