Pomagamy Ukrainie

Wszelkie aktualne ogłoszenia o potrzebnej pomocy i oferowanej „Krynica-Zdrój pomaga Ukrainie”

Zgłoszenia o oferowanych noclegach  Henryk Czarny tel: 721 867 800 biuro.krynicagorska@interia.pl

Harmonogram zajęć dla dzieci i dorosłych z Ukrainy (bezpłatne)

Darmowe bajki dla dzieci w języku ukraińskim

Zapewniona jest bezpłatna pomoc medyczna w krynickim szpitalu dla uchodźców za okazaniem paszportu.

Krynicki MOPS ma zapasy żywności do dyspozycji uchodźców tel: 18 471 0777               załącznik nr5           załącznik nr 2

Wpłat na pomoc w pierwszej kolejności dla naszego miasta partnerskiego Chmielnik proszę dokonywać na konto fundacji „Braterstwo” na numer:
78 1020 3453 0000 8102 0215 0779   PKO BANK POLSKI, koniecznie z dopiskiem „Razem z Ukrainą”

TV Kablowa wprowadziła do swojej oferty ukraińsko-języczny kanał informacyjny  UKRAINA 24

Dostęp do bezpłatnego szybkiego internetu w Informacji Turystycznej lub po zamknięciu wokół budynku.    sieć: Krynica

Zapraszamy do pobierania zabaw plastycznych i kreatywnych materiałów aktywnościowych dla dzieci  w języku ukraińskim

Powiatowy Magazyn Pomocy znajduje się w Starym Sączu przy ul. Węgierskiej 12, w składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Przed udaniem się na miejsce należy zgłosić ten fakt, podać co jest przywożone i ustalić termin odbioru posortowanego asortymentu. tel: 18 414 1621, 18 414 1622
Pomoc zebrana przez Starostwo będzie przekazywana do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, która będzie miała prawo wjazdu na Ukrainę, a także będzie ona dzieliła pomoc dla Ukraińców którzy przyjechali do Polski, jak i Ukraińców, którzy przyjechali na Ukrainę.

Ważne kontakty:

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego z całodobowym telefonem oraz Powiatowy Magazyn Pomocy: 18 414 16 21, 18 414 16 22

Infolinie Wojewody Małopolskiego:
– dla obywateli Ukrainy szukających schronienia 12 210 2002 info.spec@muw.pl
– w sprawach legalizacji pobytu i pracy 12 210 2020 https://infoopt.pl/
– zgłaszanie wolontariatu na transport uchodźców, darów transport.ukraina@muw.pl

Darmowy Dziecięcy telefon zaufania 800 12 12 12 – psycholog w języku ukraińskim

 

UkrainaPL
UkrainaUA