Cerkiew w Tyliczu p.w. Świętych Kosmy i Damiana

Została wybudowana w 1743 roku. Cerkiew wpisana do rejestru zabytków 5 września 1964 roku. Odnawiana w latach 1780, 1938, 1982. Wcześniej, w XVI wieku istniała w Tyliczu cerkiew prawosławna, która następnie została rozebrana w 1640 roku. Przez blisko 100 lat trwały w Tyliczu spory religijne pomiędzy prawosławnymi a katolikami. Powołana w 1636 roku komisja, stwierdziła że powód sporów leży po stronie Rusinów. 20 sierpnia 1636 roku została zniesiona parafia ruska. Wówczas, zgodnie z decyzją biskupa krakowskiego Jakuba Zadzika jej terytorium oraz wiernych przyłączono do parafii w Muszynce. Z pierwszej miasteckiej cerkwi pochodzą ikony Deesis oraz Św. Kosma i Damian (Muzeum Narodowe we Lwowie).
W świątyni znajduje się cenny ikonostas z XVIII w. Ornamentalna i figuralna polichromia z 1938 r. i nawiązuje tematycznie do 950-lecia Chrztu Rusi.  Postacie świętych Olgi i Włodzimierza wzorowane są na ikonach pochodzących z Soboru Świętego Włodzimierza w Kijowie. Ołtarz w prezbiterium-późnobarokowy pochodzący z pierwszej połowy XVIII wieku, a w nim XVIII wieczna ikona Matki Bożej z Dzieciątkiem w drewnianej sukience. Ołtarz boczny rokokowy. Ambona połączona z konfesjonałem, barokowa, z XVIII-wiecznymi ruskimi malowidłami. W nawie obraz Chrystusa modlącego się w Ogrójcu. Obraz uszkodzony, w górnej części obrazu widoczny ślad po kuli wystrzelonej przez żołnierzy słowackich w pierwszych dniach września 1939 roku, podczas ataku wojsk słowackich na Tylicz.

Czytaj więcej o Tyliczu

Tylicz03
Tylicz08