AXA1Program ubezpieczenia grupowego dla pracowników, współmałżonków lub partnerów oraz dorosłych dzieci
STOWARZYSZENIA KRYNICKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Składka miesięczna 45 zł.

Szczegółowe warunki ubepieczenia.

NOWOŚĆ! - wypłata świadczenia za pobyt w szpitalu ubezpieczonego od 1-go dnia pobytu (każda rozpoczęta doba)

Wybrane warunki ubezpieczenia:AXA2
• do ubezpieczenia może przystąpić osoba fizyczna, która w dniu przystąpienia ukończyła 18. rok życia i nie ukończyła 69. roku życia
• do ubezpieczenie może przystąpić współmałżonek, partner oraz pełnoletnie dziecko
• ochrona obowiązuje na całym świecie z wyjątkiem:
         - pobytu na OIOM - na terenie RP lub jakiegokolwiek kraju Unii Europejskiej
         - sanatorium - na terenie RP
• w ramach składki opłacanej przez ubezpieczonego głównego, ochroną objęty jest również jego partner (zgon, zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważne zachorowanie)
• dziecko – dziecko własne lub przysposobione Ubezpieczonego, które w chwili zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego nie ukończyło 25. roku życia

Karencja:Okragle
- Osoby nowo zatrudnione – przystąpienie do ubezpieczenia w pierwszych 3 m-cach od daty zawarcia umowy o pracę – brak karencji na cały zakres ubezpieczenia.
- Pracownicy dotychczas nieubezpieczeni, którzy przystąpią z dniem 01.03.2019r. lub 01.04.2019r. będą mieli zniesione karencje na cały zakres ubezpieczenia, za wyjątkiem urodzenia dziecka – karencja 9 m-cy.
- Współmałżonkowie, partnerzy i dorosłe dzieci mogą przystąpić do ubezpieczenia z dniem 01.03.2019r. i w każdym kolejnym miesiącu – bark karencji na zdarzenia powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku, pozostałe zdarzenia karencja 6 m-cy i 9 m-cy urodzenie dziecka.
- Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o pakiety dodatkowe przez pracownika i osoby aktualnie ubezpieczone z dniem 01.03.2019r. lub 01.04.2019r – brak karencji (za wyjątkiem Best Doctors gdzie karencja zawsze wynosi 6 m-cy).

Ubezpieczenie Ochrona z Plusem składa się zakresu podstawowego, który został uzgodniony z Krynicką Organizacją Turystyczną oraz pakietów dodatkowych. Można je dokupować dowolnie lepiej dopasowując ubezpieczenie do swojej sytuacji życiowej. Pakiety rozszerzają zakres ochrony lub podwyższają sumy ubezpieczenia.

Pakiet ZDROWIE DZIECKA

Jedna składka za wszystkie dzieci do 25 roku życia. NOWOŚĆ: ubezpieczenie dziecka na wypadek zachorowania na boreliozę.

Dziecko

 

Pakiet WYPADKOWY

W razie doznania uszczerbku w następstwie wypadku zostanie wypłacone świadczenie pieniężne, które można przeznaczyć na rehabilitację, adaptację mieszkanie. W wypadku śmierci świadczenie zostanie wypłacone Twoim bliskim np. na spłatę zobowiązań czy zabezpieczenie przyszłości dzieci.

Wypadek


Pakiet MOJE ŻYCIE I ZDROWIE

Otrzymasz świadczenie finansowe w przypadku poważnego zachorowania. Katalog obejmuje 51 jednostek chorobowych, w tym zawał serca i udar mózgu, a także 7 chorób zakaźnych. Świadczenie można przeznaczyć na zakup leków. 

Zdrowie


Pakiet MEDYCYNEA BEZ GRANIC - BEST DOCTORS

W razie poważnego stanu chorobowego: nowotworu, przeszczepu szpiku kostnego, przeszczepu narządów, wszczepienia by-passów itp. Best Doctors zapewni opiekę na najwyższym poziomie na całym świecie.

Best


Pakiet AXA 24

AXA24

AXA241

AXA242

 

Pakiet AXA MEDI

W razie nieszczęśliwego wypadku będziesz potrzebować wsparcia w powrocie do zdrowia.

Medi

Medi1

Szczegółowe informacje o pakietach.

Ogólne Warunki 

Deklaracja

Jak zgłosić zdarzenie:

Wejdź na www i podaj niezbędne dane oraz załącz scany wymaganych dokumentów lub ich zdjęcia.

Telefon kontaktowy: Jacek Filipowicz 501 518 897