Krynica-bad-sodden3Na zaproszenie Krynickiego Stowarzyszenia Przyjaciół z Bad Sooden-Allendorf w dniach od 27.12. 2016 do 02.01.2017 w Krynicy Zdroju przebywała delegacja niemieckiego stowarzyszenia przyjaciół Krynicy-Zdroju (Freundeskreis für die Partnerschaft mit Krynica-Zdrój). Realizacja projektu „II edycja Nasz Region – Nasza Kultura” umożliwiła gościom poznanie naszych tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych i dalsze utrwalenie współpracy miedzy naszymi miastami.

W ramach istniejącego już od 2010 roku partnerstwa miast Krynica Zdrój i niemieckiego uzdrowiska Bad Sooden-Allendorf realizowane są projekty mające na celu współpracę między różnymi instytucjami oraz grupami społecznymi. Nawiązana współpraca stanowi doskonałą płaszczyznę do promocji Małopolski, jej walorów, historii i tradycji. W 2015 roku poprzez realizację programu „Nasz Region – Nasza Kultura” zaprezentowano mieszkańcom Bad Sooden-Allendorf kulturę naszego regionu, w tym: promocję wyrobów regionalnych, koncert młodych talentów oraz zespołu łemkowskiego. W dniach od 27 do 30 grudnia 2016 roku zrealizowano II edycję tego programu prezentując nasze tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe.

 

Krynica-bad-sodden1

 

Projekt „II edycja Nasz Region – Nasza Kultura” realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego oraz ze środków własnych Stowarzyszenia oraz pomocy Urzędu Miasta i Gminy Krynica-Zdrój.

W realizacji programu uczestniczyli: wicemarszałek województwa małopolskiego Stanisław Sorys, przedstawiciele władz Krynicy-Zdroju i Bad Sooden-Allendorf, członkowie obu stowarzyszeń na czele z Teresą Grewe (członek Zarządu) i Izabelą Micek(Prezes Stowarzyszenia), pozostali uczestnicy projektu oraz mieszkańcy miasta i gminy Krynica Zdrój, Tylicza, Muszynki, Czyrnej oraz Nowego Sącza.

Pierwszy dzień programu rozpoczął się w Czyrnej w Domu Polsko-Słowackim od prezentacji i wspólnego wykonywania ozdób świątecznych tworzonych zgodnie z lokalną ludową tradycją, przeplatanego opowieścią o miejscowych zwyczajach wigilijnych. Następnie dzieci z Czyrnej zaprezentowały widowisko jasełkowe. Pomieszczenia Domu Polsko-Słowackiego nie mogły pomieścić wszystkich chętnych Po owacyjnie nagrodzonym występie wszyscy zasiedli do tradycyjnie nakrytego stołu wigilijnego. Potrawy przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Czyrnej wg miejscowych przepisów polsko-łemkowskich. Odbyła się wspólna degustacja potraw i radosne świętowanie. W takiej ciepłej i rodzinnej atmosferze nie mogło się obejść bez wspólnego śpiewania polskich i niemieckich kolęd. „Cichą Noc” śpiewano przeplatając zwrotki w języku polskim i niemieckim.

 

czyrna

 

W czwartek, w drugim dniu programu, pokazano gościom najciekawsze miejsca w Krynicy. Oprowadzający przewodnik opowiedział o historii i walorach uzdrowiska, również tych związanych z uprawianiem sportów zimowych, pobytach sławnych postaci i perspektywach rozwoju miasta. Goście z Bad Sooden-Allendorf spotkali się także z przedstawicielami Urzędu i Rady Miasta Krynicy-Zdroju. Po południu odbył się Koncert Świąteczny w Kościele Zdrojowym. Usłyszeliśmy kolędy i pastorałki w wykonaniu chóru „Scherzo” pod dyrekcją Andrzeja Citaka, dyrektor artystyczny Małgorzata Miecznikowska-Gurgul. Koncert zgromadził licznie przybyłych mieszkańców Krynicy, kuracjuszy i przebywających na odpoczynku świątecznym gości.

01Krynica 02Krynica 03Krynica 04Krynica 05Krynica 06Krynica 07Krynica 08Krynica 09Krynica 10Krynica 11Krynica 12Krynica

W piątek 30 grudnia, trzeciego dnia programu ,uczestnicy udali się do Nowego Sącza. W Miasteczku Galicyjskim zostali powitani przez v-ce marszałka Stanisława Sorysa i zaproszeni do udziału w prezentacji inwestycji na terenie woj. Małopolskiego zrealizowanych ze środków unijnych .Następnie z żywym zainteresowaniem zwiedzono całą ekspozycję muzealną. W godzinach popołudniowych, po przybyciu do Muszynki, uczestnicy zapoznali się z historią Konfederatów Barskich i śladami ich pobytu w Muszynce i Tyliczu. Dzień zakończył się niezapomnianym kuligiem, z pochodniami, śpiewem i radością ze wspólnego towarzystwa.

Goście z Niemiec przebywali w Krynicy jeszcze dwa dni. Nowy Rok przywitali wspólnie ze swymi polskimi gospodarzami w Sali Balowej Starego Domu Zdrojowego. W pierwszy dzień Nowego Roku uczestniczyli w tradycyjnym Koncercie Noworocznym w Pijalni Głównej w wykonaniu zespołu Sopranissimo i Orkiestry Zdrojowej pod batutą Mieczysława Smydy.

Realizacja programu zakończyła się pełnym sukcesem. Przybyli do Krynicy mieszkańcy niemieckiego miasta partnerskiego poznali naszą tradycję i zwyczaje związane ze świętowaniem wigilii i Bożego Narodzenia. Pobyt u polskich rodzin pozwolił na zawarcie osobistych przyjaźni. Prezentacja naszego dziedzictwa kulturowego, tradycji bożonarodzeniowej, uczestnictwo w występach dzieci i młodzieży a także koncertach uznanych artystów było znakomitą promocją woj. Małopolskiego i Sądecczyzny. Nasza mała ojczyzna, nasz region zyskał nowych przyjaciół, ambasadorów naszej kultury. Nasi przyjaciele z miasta partnerskiego zaprosili przedstawicieli władz oraz członków Krynickiego Stowarzyszenia do kolejnej wizyty w Bad Sooden-Allendorf i uczestnictwa w dożynkach w sierpniu 2017 r.

Koordynator projektu  Prezes Krynickiego Stowarzyszenia Przyjaciół z Bad Sooden-Allendorf, Izabela Micek, dziękuje serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji w/w przedsięwzięcia. Szczególne podziękowania składamy Panu wicemarszałkowi województwa Małopolskiego Stanisławowi Sorysowi.

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                   Izabela Micek

                                                                                                           Prezes Krynickiego Stowarzyszenia Przyjaciół z Bad Sooden-Allendorf 

Krynica-bad-sodden2